Çizgelikedi'yi Facebook'ta izlemek için lütfen tıklayın:

10-30 Kasım 2007/'O kim?' İstanbul'da...

10 Kasım 2007 Cumartesi


Çizgelikedi Kadınlar Projesi'07

Kimlik ve İktidar Üzerine Bir Fotoğraf Sergisi:

"O KİM?"

10-30 Kasım 2007

Açılış: 10 Kasım 2007/Cumartesi ,

Saat: 16.00
İFSAK
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
İbrahim Zaman Sergi Salonu
hafta içi 12:00 - 21:30, C.tesi 10:00 - 19:30
saatleri arasında açıktır.

İstiklal Cd. Ayhan Işık Sk. 34/2 Beyoğlu 80060 İstanbul
Tel:(0212) 292 42 01 - 292 18 07
Faks:(0212) 252 44 61

iletisim@ifsak.org.tr

23 Ekim 2007/ Kişisel Bir Fotoğraf Dili Oluşturmak...
Bu ay Çizgelikedi'de yine dil konusunda söyleşiyoruz.

Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi'ni çıkarmış olan ve halen çalışmalarını Geniş Açı Proje Ofisi'nde sürdüren Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler konuklarımız oluyor.

"Fotoğraf bulunduğu zamanlardan itibaren öyle ya da böyle belgeleme amacıyla kullanılmış. Bu belgeleme işlevinin önemli bir kısmı, ötekine duyulan merak ve ilginin yansıtılmasını amaçlamış, ancak bir süre sonra öteki dışında da önemli bazı konuların varlığı, fotoğrafçılar tarafından farkedilmiş. Fotoğrafta 1970 sonrasında gözlemlenen kimi yeniliklerden örnekler ışığında ülkemizde ihmal edilmiş fotoğraf tarzları ve kaçırılmış bazı fırsatlar üzerine gerçekleşecek bu söyleşi, izleyicilerin de katılımıyla küçük bir ufuk turu yaşatmayı amaçlıyor."

Tarih: 23 Ekim 2007/Salı
Yer: Çizgelikedi (kroki için tıklayınız)
Saat: 19:30

14 Eylül 2007/Murat Germen söyleşisi


Fotoğraf ve İfade Üzerine
/Murat Germen
Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir
Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tarih: 14 Eylül 2007/Cuma
Saat: 19:30

izmir nihayet yazla vedalaşıp soluk alabileceğimiz sıcaklıkta bir sonbaharla merhabalaşırken Çizgelikedi'de mevsimin ilk söyleşisinde Murat Germen'i konuk ediyoruz.

“Son zamanlarda fotoğrafın öyküsel yönü grafik yanına nazaran çok daha ağır basmaya, 'güzel' fotoğraf tanımı değişmeye, estetik değerlendirme zeminleri farklı şekilde inşa edilmeye ve buna istinaden fotoğraf bir ifade aracı olarak kullanılmaya başladı. Söyleşi bu süreci irdelemeye çalışacak.”

Murat Germen hakkında bilgi için http://www.muratgermen.com

Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir
Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tarih: 14 Eylül 2007/Cuma
Saat: 19:30

Çizgelikedi Kadınlar Projesi'07: 'O kim?' fotoğraf sergisi

'O Kim?'

Fotoğraf sergisi ve proje hakkında:

Çizgelikedi(*)'nin, İzmir'de yaşayan kadın fotoğrafçılara, Çizgelikedi Kadınlar Projesi’07 için 2006 sonbaharında yaptığı açık çağrıya olumlu yanıt veren on dokuz kadın, bu kavramsal proje çerçevesinde altı ay boyunca düzenli olarak pazartesi günleri toplandılar. Bu toplantı sürecinde 'kimlik ve iktidar' kavramlarını sorgulamaya yönelik bir çalışma başlattılar. 'O Kim?' sorusunu kendilerine/birbirlerine sorarak, gizli ve açık iktidarları görünür kılmaya, iktidarların yarattığı kimlikleri önce anlamaya, sonra anlamlandırmaya, ardından deşifre etmeye yönelik uzun tartışmalar yaptılar. İktidarlar ve kimlikler üzerine bir cevap aramayı değil, daha çok, sorular sormayı amaçladılar. Bu süreci altı ayın sonunda görselleştirip ‘O Kim?‘ üst başlığıyla Mayıs 2007’de bir fotoğraf sergisine dönüştürdüler.
29 Mayıs 2007/'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf-IV'/Tahir Ün

Sayısal Fotoğrafın Paradoksları:
Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma
/Tahir Ün

İlk üçünü geride bıraktığımız aylarda gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğraf Sonrası Üzerine' söyleşi dizisinin dördüncü adımında, Tahir Ün bizlerle, 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf' üzerine söyleşisini sürdürecek.

“Yeni açılımları görme çabamızda Manovich'in önemli bir makalesinden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Temel olarak, sayısal teknolojinin sinema ve fotoğraf üzerindeki uygulamalarından yola çıkan Manovich, belki de fotoğrafın durağan boyutuyla sayısal teknolojinin olanak ve olasılıkları karşısındaki açmazlarını sorgulama ortamına taşımaya çalışıyor.”
Tahir Ün hakkında bilgi için http://www.tahirun.net

Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir
Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tarih: 29 Mayıs 2007/Salı
Saat: 19:30

2 Mayıs 2007/ Leica SunumuYer:Çizgelikedi
Adres: Gürsel Aksel Blv. 43/C Üçkuyular/İZMİR
kroki icin tıklayın
Tel: 0.232.2471247
Tarih: 2 Mayıs 2007/Çarşamba
Saat: 19:30


Toplantı Programı:
•Analog fotografçılıktan sayısal ortama geçiş sürecinde Leica'nın gelişimi ve Leica ürünleri hakkındaki sunumu, soru-cevap bölümü izleyecek. Leica Türkiye Temsilcisi Panatel tarafından düzenlenen sunum toplantısının sonunda katılımcıları küçük bir sürpriz bekliyor.

24 Nisan 2007/Söyleşi: 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf'

Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri

Tarih:24 Nisan 2007, Salı/ Saat: 19:30

ilk ikisini geride bıraktığımız aylarda gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğraf Sonrası Üzerine' söyleşi dizisinin üçüncü adımında Tahir ÜN bizlerle, 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf' üzerine söyleşisini sürdürecek.

-Fotoğraf Sonrası Fotoğraf
Belgesel fotoğrafın dışında, Pohle fotoğrafın sahneye koyma durumunundan söz ederken fotografik imgeyi bekleyen yeni maceralara da gönderme yapıyordu. Bu buluşmada, internet ile birlikte ortaya çıkan yeni sanatlara (moving images, flashart, videoart) ve akımlara örneklerle göz atacağız. Böylelikle, sayısallaşarak kabına sığamayan fotoğrafın sanatsal bir imge olarak yeni kullanım alanlarına yöneleceğiz. Bu haliyle, fotoğrafın yeni olası açılımları üzerinde durarak Mayıs toplantımızda Manovich'in "Sayısal Fotoğrafın Paradoksları" üzerine yazdıklarını eni konu tartışmaya hazır duruma geleceğiz.

Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir
Tel: 0.232.2471247

kroki için:
www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tahir Ün hakkında bilgi için:
www.tahirun.net

20 Mart 2007/ Tahir Ün Söyleşisinden...20 Mart 2007/Salı, 19:30-22:00
Çizgelikedi

20 Mart 2007/ 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf'Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri

Tarih:20 Mart 2007, Salı/ Saat: 19:30

Geçtiğimiz ay ilki gerçekleşen 'Fotoğraf Sonrası Üzerine' söyleşi dizisinin ikinci adımında Tahir ÜN bizlerle, 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf'ı tartışacak.

"'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar" söyleşi dizisi, Nisan ve Mayıs 2007'de “Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf” ve ”Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma” alt başlıklarıyla sürecektir.

-Fotoğraf Sonrası Fotoğraf
Gerçekten de “fotoğraf”tan sonra başkalaşmış, değiştirilmiş bir fotoğraf mı beklemekteydi bizi? Bu haliyle giderek ve kaçınılmaz biçimde sayısal teknolojiye uyarlanan fotoğraf "an" dan kopuyor muydu bu yanıyla? Artık bunu "fotoğraf" olarak tanımlamamak mı gerekiyordu ya da Flusser'in dediği gibi, sayısal bilgi yalnızca teorik bir problem miydi?

Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir
Tel: 0.232.2471247

kroki için:
www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tahir Ün hakkında bilgi için:
www.tahirun.net

27 Şubat 2007/Tahir Ün Söyleşisinden...27 Şubat 2007
Salı, Çizgelikedi

27 Şubat 2007/Tahir Ün söyleşisiÇizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri

Tarih:27 Şubat 2007, Salı/ Saat: 19:30


"'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar", “Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık” altbaşlığının ele alınacağı Şubat 2007'nin ardından, Mart, Nisan ve Mayıs 2007'de “Fotoğraf Sonrası Fotoğraf”, ”Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf” ve ”Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma” alt başlıklarıyla sürecektir.

"'Fotoğraf Sonrası' Üzerine Yaklaşımlar"
Camera Obscura ile yüzyıllarca ressamların ve mühendisliğin yararına sunulan görüntüyü aktarma yöntemi, Sanayi Devrimi ile birlikte mekanik çoğaltım ve dolaşım şansını bulduğunda, özellikle izlenimci ressamları maharetleri ellerinden alındığı düşüncesiyle dehşete düşürmüştü. Böyle başlamıştı fotoğrafın serüveni. 21. yüzyıla gelindiğinde, bu kez de Teknoloji Devrimi ile birlikte, elektronik üretim, çoğaltım ve dolaşım olanağına kavuşan görsellik, bu kez de fotoğrafçıları benzer kaygılara ve korkulara düşürmekteydi. Bu ana fikir çerçevesinde, konuyu 4 alt başlık altında ele almaya çalışacağız.

•Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık

Pohle, iki ana tip fotoğrafçıdan söz etmektedir. Bunlar "mucit fotoğrafçı" ve "kaşif fotoğrafçı" tiplemeleridir. Bu çerçevede, biraz belleğimizi tazeleyerek, fotoğrafın sanat olup olmadığı tartışmasından yola çıkarak ne tür fotoğrafın daha çok sanat olduğuna bakacağız. Tartışmaların kızıştığı bu noktada, hızla gelişen teknolojiyle birlikte "fotoğraf öldü" sanısına kapılanlar tartışmaların verdiği "sakız çiğneme" zevkinden bir anda mahrum ediyordu bizleri. Ancak, "yaşasın fotoğraf" demekte de gecikmiyorduk.

Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir
Tel: 0.232.2471247

kroki için:
www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tahir Ün hakkında bilgi için:
www.tahirun.net

30 Ocak 2007/Ayhan Eğrilmez Söyleşisinden...

Çizgelikedi
30 Ocak 2007/Salı

30 Ocak 2007/Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-II
Fotoğraf:Cindy Sherman

Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-II
Doç.Dr.Ayhan Eğrilmez

"Sanatçının işlevi şaşırtıcı bir kavrayış yaşantısını kışkırtmaktır. İzleyiciye bildiği ama bildiğini bilmediği şeyler göstermektir."
William BurroughsPsikiyatrist Doç.Dr.Ayhan Eğrilmez görsel kültür üzerine gerçekleştireceği bir söyleşi dizisinin ikinci adımında bizimle olacak.

Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi
Tarih: 30 Ocak 2007/Salı, saat:19:30

Sergi: Yakınlıklar

Arzu Filiz Güngör

Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi
Tarih: 8 Mart 2007'ye dek izlenebilir.