Çizgelikedi'yi Facebook'ta izlemek için lütfen tıklayın:

Çizgelikedi Ekim Ayı Söyleşisi:Toplumsal Cinsiyet Görünümleri /Murat GÖÇ

21 Ekim 2008, Çizgelikedi-İZMİR


Çizgelikedi Ekim Ayı Söyleşisi:Toplumsal Cinsiyet Görünümleri /Murat GÖÇ

Söyleşi: Toplumsal Cinsiyet Görünümleri
Tarih Boyunca Toplumsal Cinsiyet Temsilleri ve Medya

Sunan: Murat GÖÇ

Tarih: 21 Ekim 2008/Salı
Saat: 19:30

Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi


Bu sunum, antik çağlardan günümüze toplumsal cinsiyetin ve cinsel kimliklerin toplumsal görünümü, algılanışı ve yansıtılışının gelişimi ve değişimini imgeler üzerinden kısaca özetlemeyi ve toplumsal cinsiyetin doğası, tanımlanması ve özellikle son yüzyılda medya yolu ile yansıtılışı üzerinden kimlik politikalarının dününü ve geleceğini tartışmayı planlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet, tarih boyunca insan kimliğinin önemli ve belirleyici bir parçası olmuştur ve bu sebeple de ideolojik egemenlik mücadelesinin önemli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. İnsan bedeninin tanımlanması, sınıflanması ve biçimlendirilmesi üzerinden yürütülen bu mücadele, temelde 'insan nedir ve kendisini ne ile tanımlar?' sorularının cevabının da iktidar eli ile tektipleştirilmesi mücadelesidir. Bu sunum, bu doğrultuda, tarih boyunca insan bedeninin ve kimliğinin algılanışını ve değişik dönemlerde kamusal alanda temsil edilişini mercek altına almak ve özellikle son yüzyıl reklam fotoğrafçılığı üzerinden bir kimlik tartışmasına olanak sağlamak amacını taşımaktadır.
(NOT: Murat Göç'ün Çizgelikedi'de 21 Ekim 2008'de gerçekleşen 'Toplumsal Cinsiyet Görünümleri' sunumundan yola çıkarak yazdığı 'Toplumsal Cinsiyetin Ölümü' adlı makale, Şubat 2009 itibarıyla sanal fotograf dergisi fotografya'da yayında:
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=368,0,0,1,0,0)

3 Temmuz 2008/Perşembe, Belgesel Film Gösterimi: '4857'

'4857'
Belgesel Film Gösterimi
Yer:
Çizgelikedi
Gürsel Aksel Bulvarı No:43/C Üçkuyular/İZMİR
Tarih:
3 Temmuz 2008/Perşembe
Saat:
19:30

Belgesel Hakkında:
“4857” belgeselinin çekimleri Ekim 2007-Haziran 2008 arasında gerçekleşti. Ekim 2007’de ard arda gelişen işçi ölümlerinin ertesinde, DİSK/Limter-İş Sendikası’nın çağrısı ile, çağrıya olumlu cevap veren TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası, İşçi Sağlığı Enstitüsü ve akademisyenlerden oluşturulan Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu’nun rapor çalışmaları da başlamıştı. Komisyon üyelerinin, o dönemde tersenelere giriş izni alamadıkları için çeper bölgelerde, işçi kahvehanelerinde, evlerde, çalışan mühendis ve doktorlarla Oda ofislerinde gerçekleştirdikleri mülakatları yakından takip ederek işe girişen Petra Holzer, Ethem Özgüven, Selçuk Erzurumlu ve Ömer Öztürk’den oluşan belgesel ekibi, Ekim’den beri Tuzla’ya vuran, kaçan, Tuzla’da oluşan pekçok farklı olaya şahit oldular. Hiçbir ulusal veya uluslararası kurumdan destek almadan yapılmış ve kolektif bir emek ürünü olan bu bağımsız belgesel, Tuzla’daki ölümlerle gündeme gelen yaşamı görünür hale getiriyor. Sürecin tüm muhatap ve müdahillerine, ulaşabildiği ölçüde yer veriyor, fakat üst üste koymuyor. “4857”, kaynak ışığından, raspa tozlarından, eş ağıtlarından, inatçı direniş sloganlarından, soğukkanlı açıklamalardan kendi müziğini buluyor. “Tuzla’da 4857 no’lu yasa uygulansın” talebinin hayatına dokunduğu insanları görüyor, gösteriyor.

'4857'

BELGESEL 2008/33'

TÜRKÇE/ ENGLISH SUBTITLE

Tuzla Mezarlığı, Tersaneler Bölgesi'ni kuşbakışı görür. Mezarlığın olduğu tepeden aşağı doğru inmeye başlayın. İşte solda geniş askeriye arazisi. Yemyeşil ve insandan arındırılmış. Sonra bıçakla kesilmişçesine betonarme apartmanlar başlar. Tuzla Havzası'nda çalışan işçilerin evleri, sabah yediden itibaren "dışarıda", tersanelerde, deri sanayide, yan sanayide çalışanlar tarafından boşaltılır. Aile evlerinin arasına, ailelerin özlemi ve yataklarla doldurulmuş bekâr odaları karışır. Tepe aşağı devam edin, geminin ufacık parçalarını üreten atölyeler, E5 İçmeler Köprüsü'nün dinmeyen gürültüsü, dört yol ağzındaki hiç boşalmayan amele pazarı, banliyö treninin sesi. İçmeler İstasyonu'nu geçin, işte neredeyse Türkiye'nin bütün tersaneleriyle bezeli Aydınlı Koyu. Kırksekiz ayrı kapıdan her gün geçen işçiler, yüz insan boyu vinçler, saçlar, onları birleştiren hız ve terdir. Tersanelerin zaman birimi yere düşen izmarit, endişesi ölüm ve geçim, umudu ve derdi, hepimizin umudu ve derdidir. Tuzla Mezarlığı, Tersaneler Bölgesi'nin kuşbakışı görür.

Tuzla Cemetery overlooks Tuzla Shipyards. Now start walking down the cemetery slope. On your left is the military zone. Green and free of humans. Then all of a sudden you see nothing but concrete blocks of flats. The workers leave their homes around seven in the morning to work "outside", in the shipyards, in leather and side industries. Among the family flats you can also find bachelor apartments filled with beds and longing for the family. Keep walking down the slope: factories manufacturing small ship parts, the unceasing roar from the İçmeler Köprüsü on the E5 freeway, the never empty labor pick-up strip at the crossroads, the sound of the local express train. Walk pass the İçmeler stop, and here is Aydınlı Bay packed with almost all of Turkey's shipyards. The workers who go through forty eight different doors everyday, hundred men high cranes, steel sheets, the speed and sweat which merge them into one. The time unit in the shipyards is the fleeting instant a cigarette bud is dropped on the floor, the split second between making a living and death between hope and pain, their and ours. Tuzla Cemetery overlooks Tuzla Shipyards.

Kamera
SELÇUK ERZURUMLU
ÖMER ÖZTÜRK
ETHEM ÖZGÜVEN

Montaj
SELÇUK ERZURUMLU
ÖMER ÖZTÜRK
PETRA HOLZER

Ses
SERKAN ÇİFÇİ
BÜLENT ÖZCAN

Tercüme
ITIR ERHART
ASLI ODMAN

Yönetmen
PETRA HOLZER
SELÇUK ERZURUMLU
ETHEM ÖZGÜVEN

Teşekkürlerle
OSMAN UMUROĞLU
NEVRA AKDEMİR
AYNUR ÖZBAKIR
ZAFER TOPALOĞLU
CAN AYDIN
MUSTAFA YAZICI
ULAŞ BEŞOKLAR
TOLGA KUTLUAY

Çizgelikedi'nin notu:
Tüm bilgi ve metinler http://4857-belgesel.blogspot.com'dan alınmıştır. Daha fazla bilgi ve film ekibi ile iletisim icin bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Please visit http://4857-documentary.blogspot.com for more information.

20 Haziran 2008/'O kim?' Akyaka'da...Kenji Kawamoto soyleşisinden; 2 Haziran 2008/

Kenji Kawamoto 2 Haziran Pazartesi akşamı Çizgelikedi Sanat Galerisi'ndeki “Fotoğraf Tekniğinde Öncü Ülke Japonya’nın Fotograf Dünyasına Tarihsel Bir Bakış” başlıklı sunumunu şöyle noktaladı: “Bugün, Japon Fotoğraf Tarihi hakkında konuştuk. Sunumumu hazırlarken, ağırlıkla Kotaro IIZAWA'nın kitabından yararlandım. O, "savaştan sonra Japonya'daki fotoğrafın 'belgesel'den 'kişisel'e doğru bir değişim yaşadığını" söylüyor. Aslında, tüm dünyada böyle bir eğilim var. IIZAWA'nın bu ifadesini Japon toplumu ile birlikte değerlendirirsek, 1960-1980 arasındaki 'ben' ile, 1990'ların 'ben'i arasındaki bakışın birbirinden farklı olduğunu görürüz. 1960-1980 arası, Japonya'nın ekonomik olarak çok güçlü olduğu bir dönem, oysa 1990-2000 dönemi 'kayıp 10 yıl' olarak adlandırılıyor. Sözünü ettiğim bu bakış farkının bir nedeni de bu olsa gerek.

Çünkü, seksenlere gelinceye dek, 'çalışmanın mutluluğu yakalamak için tek koşul olduğu' inancı hakimdi, gerçekten de başarmak için çalışmak yeterliydi; iyi bir okula gitmek, iyi bir iş ve maaş sahibi olmak, ev sahibi olmak, güvenli ve mutlu yaşamak, vb.... için yeterliydi. 90'larla birlikte işte bu güvenli görünen denge ve 'mit' bozuldu, öyle ki, geride kalan bu refah dönemi 'sabun köpüğü ekonomi' olarak adlandırıldı. Bugün Japon toplumu, iş-sosyal haklar-eğitim-vb. güvencelere artık eskisi kadar sahip olmadığının farkında ve gelecek endişesi yaşıyor, bu da fotoğraflara bir biçimde yansıyor.”


Söyleşi:“Fotograf Tekniğinde Öncü Ülke Japonya’nın Fotograf Dünyasına Tarihsel Bir Bakış”/Kenji KAWAMOTO

Çizgelikedi'de SÖYLEŞİ:

Sunan: Kenji KAWAMOTO
“Fotograf Tekniğinde Öncü Ülke Japonya’nın Fotograf Dünyasına Tarihsel Bir Bakış”

2 Haziran 2008, Pazartesi,
Saat:19.30
(Yer: Cizgelikedi Sanat Galerisi)

Kobe Universitesi’nde fotograf felsefesi doktorasi yapan arkada$imiz Kenji Kawamoto’ya, fotograf donanim ve gereclerinin dunyada birinci derecede ureticisi olan ulkesi Japonya’da fotografin dunu ve bugununun ne oldugunu soruyoruz.

kroki ve adres için:
http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html

Söyleşi ve Sunum: “Güneş Resimlerinden Megapiksellere”/Tahir Ün

Çizgelikedi'de
Tahir Ün söyleşisi:

27 Mayıs 2008/Salı,
Saat: 19:30

"Güneş Resimlerinden MegaPiksellere: Eski Yöntemlerden Alternatif Gerçekliklere (Modernizm öncesi ve sonrasında fotoğraf)” adlı sergi, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde NewYork'da 117 sanatçının 265 işi ile açılmıştı. Serginin seçiciliğini Joel Simpson yapmıştı.

Sanatçıların sergideki işlerini görerek, birkaç cümleyle kendilerini nasıl ifade ettiklerini anlamaya çalışarak üzerinde düşüneceğiz.

Çizgelikedi Sanat Galerisi
Gürsel Aksel Bulvarı No:43/C Üçkuyular/İzmir
Tel: (0232)2471247

Çizgelikedi'nin ulaşım bilgileri için tıklayınız:
http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html

7-16 Nisan 2008/'O kim?' İskenderun'da...

Söyleşi: İki Kitap Bir Bakış/Arzu F. Güngör


"iKi KiTAP BiR BAKIŞ"


Arzu F. Güngör, Çizgelikedi'de, 1 Nisan 2008/ Salı günü 'National Geographic'i Doğru Okumak' (*) ve 'Başkalarının Acısına Bakmak' (**) adlı kitaplardan yola çıkan, fotoğraf üzerine bir söyleşi yapacaktır.

(*)Catherine A. Lutz, Jane L. Collins, Agora Kitaplığı;
(**)Susan Sontag, Agora Kitaplığı

Çizgelikedi Sanat Galerisi
Gürsel Aksel Bulvarı No:43/C Üçkuyular/İzmir
Tel: (0232)2471247

Çizgelikedi'nin ulaşım bilgileri için tıklayınız:
http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html

7 Mart 2008/'O kim?' Bodrum'da...

(fotoğraflar: Arzu F. Güngör, Süreyya Martin ve Gönül Ocak)


7-20 Mart 2008/'O kim?' Bodrum'da...

Söyleşi: 'Fotoğraf İmgesinde Resmin İzdüşümü'/Ayşegül Kurtel

Sanatçı, eğitmen ve galeri yöneticisi kimlikleriyle tanıdığımız Ayşegül Kurtel, Çizgelikedi'de 'Fotoğraf İmgesinde Resmin İzdüşümü' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Tarih: 26 Şubat 2008/Salı
Saat: 19:30-21:30
Yer: Çizgelikedi

13 Şubat 2008/'O kim?'in BAL'daki Sergi Açılışından...

13 Şubat 2008/Çarşamba saat 13:00'de Bornova Anadolu lisesi Ahmet Piriştina Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi açılışı'ndan...
Fotograflar: Aysun Öküzcüoğlu Taşar, Asli Öktener Köse, Arzu Filiz Güngör


13-29 Şubat 2008/'O kim?' BAL'da...

Proje/Atölye/Sohbet: Çizgelikedi Kadınlar Projesi Toplantıları

Çizgelikedi Kadınlar Projesi-II toplantıları Mülkiyeliler Birliği Lokali'nde sürüyor.
22 Ocak 2008 salı akşamı, proje katılımcıları yine 'kimlik' üzerine konuşurken; Çizgelikedi'nin konuğu (özellikle kimlik oluşumu ve şiddet alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız) sosyal psikolog Prof.Dr.Melek Göregenli'ydi.

28 Ocak 2008 Pazartesi akşamı ise, proje katılımcılarına yönelik olarak yine aynı yerde bu kez psikiyatrist Doç.Dr. Ayhan Eğrilmez kimlik oluşumu üzerine bir sunum yapacak.