Çizgelikedi'yi Facebook'ta izlemek için lütfen tıklayın:

Çizgelikedi Gençler Projesi'09 katılım koşulları ve takvimi[BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR]

Gençler Projesi
1980 ve sonrasında doğmuş gençlerle gerçekleştirilmesi amaçlanan Gençler Projesi’09 için belirlenen kavram:

“KENTİNE/KENDİNE BAKMAK”

Bu kavram ile, İzmir kentinin varlığını bir zemin/belge/mekan olarak kabul eden; ancak, İzmir’e ait coğrafya, mimari, nesne, durum, vb. üzerinden çalışılmış fotoğrafların değil; fotoğrafçının kendi öznelliği içinde, kendi imgelem dünyası temelli bir yorumu olan fotoğrafların ortaya çıkması amaçlanmaktadır.

PROJE TAKVİMİ:
5 Adet Fotoğraf İle Görüşme Tarihi:
15 Ekim-14 Aralık 2009
(Her katılımcı randevu ile...)
Değerlendirme Sonuçları
Bildirim Tarihi:
20 Aralık 2009
Uygulama Başlangıç Tarihi: Aralık 2009
Sergi Açılış Tarihi: Mayıs 2010


TEMEL İLKELER ve UYGULAMA İLKELERİ:
AMAÇ

1. Bu proje atölyemizde; belirlenen kavrama bağlı olarak programlanacak tartışma toplantıları, söyleşi, sunum, bireysel araştırma ve benzeri tüm düşünsel üretim çalışmalarına; ertesinde de, eleştiriler ışığında gerektiğinde yeniden üretimlerle olgunlaşıncaya değin sürecek fotoğraf üretim süreçlerine katılacak, 1980 yılı ve sonrasında doğan gençler ile, aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda üretilen özgün fotoğraflardan oluşturulacak bir sergiyi amaçlıyoruz.

BAŞVURU ve KATILIM

2. Projede yer almak isteyen gençler, kendi çalışmalarından seçtikleri en az 13X18 (cm) boyutlarında basılmış 5(beş)(*) adet fotoğraflarıyla, karşılıklı kararlaştırılacak günlerde Çizgelikedi’de ayrı ayrı görüşmeye çağırılacaklardır.

3. Proje başvurusu sırasında, gençlerden (bir A4 sayfasına yazılmış) özgeçmişleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve proje temel ilkeleri ile uygulama ilkelerini kabul ettiklerine dair “Katılım Sözleşmesi”ni imzalamaları istenecektir.

4. Görüşmeler doğrultusunda seçilen ve proje ilkelerini kabul edip “Katılım Sözleşmesi”ni imzalamış gençler; amaç maddesinde tanımlanan tüm etkinliklere katılmayı ve bunlara ait takvime de sadık kalmayı kabul etmiş olacaklardır.

SERGİ
5. Fotoğrafların sonuçlandığına dair son karar Çizgelikedi inisiyatifinde olacaktır.

6. İlk sergi Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Galerisi’nde açılacak, ayrıca İzmir çevresi ve dışına taşınabilmesi için, Çizgelikedi girişimlerde bulunacaktır.

GİDERLER
7. Serginin farklı yerlerde açılması, ilgili materyallerin tasarlanıp bastırılması vb. proje giderleri, Çizgelikedi’nin kurumsal inisiyatifiyle karşılanacaktır.

8. Proje sürecinin sonunda, fotoğrafların sergileme boyutlarında baskı ve standartlaştırılmış(**) paspartu/çerçeve giderlerini, sergide yapıt(lar)ı yer alacak katılımcıların kendileri karşılayacaktır.
Bunun dışında Çizgelikedi, katılımcılardan proje atölyesinin yürütümüne ait herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI
9. Fotoğraf sahibi gençler, proje takvimi sona erinceye değin, yapıtlarını herhangi bir ortamda kullanmayacak, paylaşmayacaklardır. Bu sırada fotoğraflara ait tüm kullanım yönetimi Çizgelikedi’ye ait olacaktır. Çizgelikedi, sergilenen fotoğrafları; basılı, sözlü, internet vb. ortamlarda, projeye ait tanıtımlarda ve kendi tanıtımlarında, yapıt sahibini anarak kullanabilecektir.

10. Fotoğraflar, sergi takvimi sona erdiğinde sahiplerine teslim edilecektir.(*) Katılmak isteyen gençler ile fotoğrafları eşliğinde tanışmayı, projeye dair ayrıntıları görüşmeyi ve böylece sağlıklı bir başlangıcın adımını atmayı amaçlıyoruz.

(**) 42X92(cm) dikey paspartulu camsız çerçeve içine yerleştirilecek baskı boyutlarına, yapıtlar özelinde karar verilecektir.

Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi Görsel Ortamlar Tasarım-Eğitim-Üretim'e aittir. © 2009