Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sunum-Söyleşi: Sanat Tarihi Üzerine/Yard.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu

Resim
Goya 'The Shootings of May 3rd 1808' SANAT TARİHİ ÜZERİNE [6 hafta, Perşembe günleri, 19.30-21.30 ] Yard. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu(*) 19-26 Mart ve 2-9-16-30 Nisan 2014 Sanat Tarihi üzerine 6 hafta sürecek bu seride, insanoğlunun ilk görsel anlatım örnekleri kabul edilen mağara resimlerinden başlayarak zamandizinsel bir yaklaşımla; sanatsal üretim, içinde üretildikleri toplumsal ve kültürel ortamla birlikte üslûpları, işlevleri ve anlattıkları öyküler bağlamında ele alınacaktır. KONULAR: • Tarih öncesinden tarihe geçerken sanat: Mezopotamya ve Mısır • Antik Yunan ve Roma'da sanat • Ortaçağ ne kadar karanlık? Avrupa ve İslâm Dünyası • Hümanizma ve sanat: Rönesans • Akıl ve Aydınlanma Çağında Sanat: Barok, Rokoko ve Neo-klasik • Endüstrileşme ve Sanat: 19. yüzyıl • Modernizm ve Postmodernizm (*) Yrd.Doç.Dr.  Mehmet   KAHYAOĞLU   Yaşar Üniversitesi  Sanat  ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sanat  ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı 1986 yılın