Kayıtlar

Ekim, 2008 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çizgelikedi Ekim Ayı Söyleşisi:Toplumsal Cinsiyet Görünümleri /Murat GÖÇ

Resim
21 Ekim 2008, Çizgelikedi-İZMİR

Çizgelikedi Ekim Ayı Söyleşisi:Toplumsal Cinsiyet Görünümleri /Murat GÖÇ

Resim
Söyleşi: Toplumsal Cinsiyet Görünümleri Tarih Boyunca Toplumsal Cinsiyet Temsilleri ve Medya Sunan: Murat GÖÇ Tarih: 21 Ekim 2008/Salı Saat: 19:30 Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Bu sunum, antik çağlardan günümüze toplumsal cinsiyetin ve cinsel kimliklerin toplumsal görünümü, algılanışı ve yansıtılışının gelişimi v e değişimini imgeler üzerinden kısaca özetlemeyi ve toplumsal cinsiyetin doğası, tanımlanması ve özellikle son yüzyılda medya yolu ile yansıtılışı üzerinden kimlik politikalarının dününü ve geleceğini tartışmayı planlamaktadır. Toplumsal cinsiyet, tarih boyunca insan kimliğinin önemli ve belirleyici bir parçası olmuştur ve bu sebeple de ideolojik egemenlik mücadel esinin önemli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. İnsan bedeninin tanımlanması, sınıflanması ve biçimlendirilmesi üzerinden yürütülen bu mücadele, temelde 'insan nedir ve kendisini ne ile tanımlar?' sorularının cevabının da iktidar eli ile tektipleştirilmesi mücadelesidir. Bu sunum, bu doğrultud