Kayıtlar

Şubat, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

27 Şubat 2007/Tahir Ün Söyleşisinden...

Resim
27 Şubat 2007 Salı, Çizgelikedi

27 Şubat 2007/Tahir Ün söyleşisi

Resim
Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri Tarih: 27 Şubat 2007, Salı/ Saat: 19:30 "'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar", “Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık” altbaşlığının ele alınacağı Şubat 2007'nin ardından, Mart, Nisan ve Mayıs 2007'de “Fotoğraf Sonrası Fotoğraf”, ”Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf” ve ”Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma” alt başlıklarıyla sürecektir. "'Fotoğraf Sonrası' Üzerine Yaklaşımlar" Camera Obscura ile yüzyıllarca ressamların ve mühendisliğin yararına sunulan görüntüyü aktarma yöntemi, Sanayi Devrimi ile birlikte mekanik çoğaltım ve dolaşım şansını bulduğunda, özellikle izlenimci ressamları maharetleri ellerinden alındığı düşüncesiyle dehşete düşürmüştü. Böyle başlamıştı fotoğrafın serüveni. 21. yüzyıla gelindiğinde, bu kez de Teknoloji Devrimi ile birlikte, elektronik üretim, çoğaltım ve dolaşım olanağına kavuşan görsellik, bu kez de fotoğrafçıları benzer ka