27 Şubat 2007/Tahir Ün söyleşisiÇizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri

Tarih:27 Şubat 2007, Salı/ Saat: 19:30


"'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar", “Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık” altbaşlığının ele alınacağı Şubat 2007'nin ardından, Mart, Nisan ve Mayıs 2007'de “Fotoğraf Sonrası Fotoğraf”, ”Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf” ve ”Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma” alt başlıklarıyla sürecektir.

"'Fotoğraf Sonrası' Üzerine Yaklaşımlar"
Camera Obscura ile yüzyıllarca ressamların ve mühendisliğin yararına sunulan görüntüyü aktarma yöntemi, Sanayi Devrimi ile birlikte mekanik çoğaltım ve dolaşım şansını bulduğunda, özellikle izlenimci ressamları maharetleri ellerinden alındığı düşüncesiyle dehşete düşürmüştü. Böyle başlamıştı fotoğrafın serüveni. 21. yüzyıla gelindiğinde, bu kez de Teknoloji Devrimi ile birlikte, elektronik üretim, çoğaltım ve dolaşım olanağına kavuşan görsellik, bu kez de fotoğrafçıları benzer kaygılara ve korkulara düşürmekteydi. Bu ana fikir çerçevesinde, konuyu 4 alt başlık altında ele almaya çalışacağız.

•Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık

Pohle, iki ana tip fotoğrafçıdan söz etmektedir. Bunlar "mucit fotoğrafçı" ve "kaşif fotoğrafçı" tiplemeleridir. Bu çerçevede, biraz belleğimizi tazeleyerek, fotoğrafın sanat olup olmadığı tartışmasından yola çıkarak ne tür fotoğrafın daha çok sanat olduğuna bakacağız. Tartışmaların kızıştığı bu noktada, hızla gelişen teknolojiyle birlikte "fotoğraf öldü" sanısına kapılanlar tartışmaların verdiği "sakız çiğneme" zevkinden bir anda mahrum ediyordu bizleri. Ancak, "yaşasın fotoğraf" demekte de gecikmiyorduk.

Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir
Tel: 0.232.2471247

kroki için:
www.cizgelikedi.com/iletisim.html
Tahir Ün hakkında bilgi için:
www.tahirun.net