Kayıtlar

Kasım, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-I/Yard.Doç.Dr. Altuğ Işığan

Resim
©Çizgelikedi&AFG FOTOĞRAF ÜZERİNE DÜŞÜNMEK: Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-1 27 Kasım 2014'te Yard.Doç. Dr. Altuğ Işığan(*) ile çok özel bir seriye başlıyoruz. Eleştirel düşünceyi geliştirmiş, ona temel kavramlarını kazandırmış olan çeşitli düşünürlerin çalışmaları üzerinde odaklanarak, söylediklerini bir perspektife oturtmaya ve böylece fotoğraf düşüncemizle fotoğraf üretme pratiğimize derinlik kazandırmaya çalışacağız.