Kayıtlar

2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

10 Kasım 2007/Çizgelikedi Kadınlar Projesi'07 İstanbul'da

Resim

10-30 Kasım 2007/'O kim?' İstanbul'da...

10 Kasım 2007 Cumartesi Çizgelikedi Kadınlar Projesi'07 Kimlik ve İktidar Üzerine Bir Fotoğraf Sergisi: "O KİM?" 10-30 Kasım 2007 Açılış: 10 Kasım 2007/Cumartesi , Saat: 16.00 İFSAK İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İbrahim Zaman Sergi Salonu hafta içi 12:00 - 21:30, C.tesi 10:00 - 19:30 saatleri arasında açıktır. İstiklal Cd. Ayhan Işık Sk. 34/2 Beyoğlu 80060 İstanbul Tel:(0212) 292 42 01 - 292 18 07 Faks:(0212) 252 44 61 iletisim@ifsak.org.tr

23 Ekim 2007/ Kişisel Bir Fotoğraf Dili Oluşturmak...

Resim
Bu ay Çizgelikedi'de yine dil konusunda söyleşiyoruz. Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi 'ni çıkarmış olan ve halen çalışmalarını Geniş Açı Proje Ofisi 'nde sürdüren Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler konuklarımız oluyor. "Fotoğraf bulunduğu zamanlardan itibaren öyle ya da böyle belgeleme amacıyla kullanılmış. Bu belgeleme işlevinin önemli bir kısmı, ötekine duyulan merak ve ilginin yansıtılmasını amaçlamış, ancak bir süre sonra öteki dışında da önemli bazı konuların varlığı, fotoğrafçılar tarafından farkedilmiş. Fotoğrafta 1970 sonrasında gözlemlenen kimi yeniliklerden örnekler ışığında ülkemizde ihmal edilmiş fotoğraf tarzları ve kaçırılmış bazı fırsatlar üzerine gerçekleşecek bu söyleşi, izleyicilerin de katılımıyla küçük bir ufuk turu yaşatmayı amaçlıyor." Tarih: 23 Ekim 2007/Salı Yer: Çizgelikedi (kroki için tıklayınız) Saat: 19:30

14 Eylül 2007/Murat Germen söyleşisi

Resim
Fotoğraf ve İfade Üzerine /Murat Germen Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html Tarih: 14 Eylül 2007/Cuma Saat: 19:30 izmir nihayet yazla vedalaşıp soluk alabileceğimiz sıcaklıkta bir sonbaharla merhabalaşırken Çizgelikedi'de mevsimin ilk söyleşisinde Murat Germen'i konuk ediyoruz. “Son zamanlarda fotoğrafın öyküsel yönü grafik yanına nazaran çok daha ağır basmaya, 'güzel' fotoğraf tanımı değişmeye, estetik değerlendirme zeminleri farklı şekilde inşa edilmeye ve buna istinaden fotoğraf bir ifade aracı olarak kullanılmaya başladı. Söyleşi bu süreci irdelemeye çalışacak.” Murat Germen hakkında bilgi için http://www.muratgermen.com Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html Tarih: 14 Eylül 2007/Cuma Saat: 19:30

Çizgelikedi Kadınlar Projesi'07: 'O kim?' fotoğraf sergisi

Resim
'O Kim?' Fotoğraf sergisi ve proje hakkında: Çizgelikedi(*)'nin, İzmir'de yaşayan kadın fotoğrafçılara, Çizgelikedi Kadınlar Projesi’07 için 2006 sonbaharında yaptığı açık çağrıya olumlu yanıt veren on dokuz kadın, bu kavramsal proje çerçevesinde altı ay boyunca düzenli olarak pazartesi günleri toplandılar. Bu toplantı sürecinde 'kimlik ve iktidar' kavramlarını sorgulamaya yönelik bir çalışma başlattılar. 'O Kim?' sorusunu kendilerine/birbirlerine sorarak, gizli ve açık iktidarları görünür kılmaya, iktidarların yarattığı kimlikleri önce anlamaya, sonra anlamlandırmaya, ardından deşifre etmeye yönelik uzun tartışmalar yaptılar. İktidarlar ve kimlikler üzerine bir cevap aramayı değil, daha çok, sorular sormayı amaçladılar. Bu süreci altı ayın sonunda görselleştirip ‘O Kim?‘ üst başlığıyla Mayıs 2007’de bir fotoğraf sergisine dönüştürdüler.

29 Mayıs 2007/'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf-IV'/Tahir Ün

Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma /Tahir Ün İlk üçünü geride bıraktığımız aylarda gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğraf Sonrası Üzerine' söyleşi dizisinin dördüncü adımında, Tahir Ün bizlerle, 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf' üzerine söyleşisini sürdürecek. “Yeni açılımları görme çabamızda Manovich'in önemli bir makalesinden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Temel olarak, sayısal teknolojinin sinema ve fotoğraf üzerindeki uygulamalarından yola çıkan Manovich, belki de fotoğrafın durağan boyutuyla sayısal teknolojinin olanak ve olasılıkları karşısındaki açmazlarını sorgulama ortamına taşımaya çalışıyor.” Tahir Ün hakkında bilgi için http://www.tahirun.net Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi/İzmir Kroki için http://www.cizgelikedi.com/iletisim.html Tarih: 29 Mayıs 2007/Salı Saat: 19:30

2 Mayıs 2007/ Leica Sunumu

Resim
Yer:  Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Adres: Gürsel Aksel Blv. 43/C Üçkuyular/İZMİR kroki icin tıklayın Tel: 0.232.2471247 Tarih: 2 Mayıs 2007/Çarşamba Saat: 19:30 Toplantı Programı: •Analog fotografçılıktan sayısal ortama geçiş sürecinde Leica'nın gelişimi ve Leica ürünleri hakkındaki sunumu, soru-cevap bölümü izleyecek. Leica Türkiye Temsilcisi Panatel tarafından düzenlenen sunum toplantısının sonunda katılımcıları küçük bir sürpriz bekliyor.

24 Nisan 2007/Söyleşi: 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf'

Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri Tarih: 24 Nisan 2007, Salı/ Saat: 19:30 ilk ikisini geride bıraktığımız aylarda gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğraf Sonrası Üzerine' söyleşi dizisinin üçüncü adımında Tahir ÜN bizlerle, 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf' üzerine söyleşisini sürdürecek. -Fotoğraf Sonrası Fotoğraf Belgesel fotoğrafın dışında, Pohle fotoğrafın sahneye koyma durumunundan söz ederken fotografik imgeyi bekleyen yeni maceralara da gönderme yapıyordu. Bu buluşmada, internet ile birlikte ortaya çıkan yeni sanatlara (moving images, flashart, videoart) ve akımlara örneklerle göz atacağız. Böylelikle, sayısallaşarak kabına sığamayan fotoğrafın sanatsal bir imge olarak yeni kullanım alanlarına yöneleceğiz. Bu haliyle, fotoğrafın yeni olası açılımları üzerinde durarak Mayıs toplantımızda Manovich'in "Sayısal Fotoğrafın Paradoksları" üzerine yazdıklarını eni konu tartışmaya hazır duruma geleceğiz. Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir Tel: 0.232

20 Mart 2007/ Tahir Ün Söyleşisinden...

Resim
20 Mart 2007/Salı, 19:30-22:00 Çizgelikedi

20 Mart 2007/ 'Fotoğraf Sonrası Fotoğraf'

Resim
Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri Tarih: 20 Mart 2007, Salı/ Saat: 19:30 Geçtiğimiz ay ilki gerçekleşen ' Fotoğraf Sonrası Üzerine ' söyleşi dizisinin ikinci adımında Tahir ÜN bizlerle, ' Fotoğraf Sonrası Fotoğraf 'ı tartışacak. " 'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar " söyleşi dizisi, Nisan ve Mayıs 2007'de “ Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf ” ve ” Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma ” alt başlıklarıyla sürecektir. -Fotoğraf Sonrası Fotoğraf Gerçekten de “ fotoğraf ”tan sonra başkalaşmış, değiştirilmiş bir fotoğraf mı beklemekteydi bizi? Bu haliyle giderek ve kaçınılmaz biçimde sayısal teknolojiye uyarlanan fotoğraf "an" dan kopuyor muydu bu yanıyla? Artık bunu "fotoğraf" olarak tanımlamamak mı gerekiyordu ya da Flusser'in dediği gibi, sayısal bilgi yalnızca teorik bir problem miydi? Adres: Gürsel Aksel Blv. No:43/C Üçkuyular/izmir Tel: 0.232.2471247 kroki için: www

27 Şubat 2007/Tahir Ün Söyleşisinden...

Resim
27 Şubat 2007 Salı, Çizgelikedi

27 Şubat 2007/Tahir Ün söyleşisi

Resim
Çizgelikedi Fotoğraf Söyleşileri Tarih: 27 Şubat 2007, Salı/ Saat: 19:30 "'Fotoğraf Sonrası" Üzerine Yaklaşımlar", “Bir Sahneye Koyma Durumu Olarak: Fotoğrafçılık” altbaşlığının ele alınacağı Şubat 2007'nin ardından, Mart, Nisan ve Mayıs 2007'de “Fotoğraf Sonrası Fotoğraf”, ”Sayısal Fotoğraf Çağında Fotoğraf” ve ”Sayısal Fotoğrafın Paradoksları: Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma” alt başlıklarıyla sürecektir. "'Fotoğraf Sonrası' Üzerine Yaklaşımlar" Camera Obscura ile yüzyıllarca ressamların ve mühendisliğin yararına sunulan görüntüyü aktarma yöntemi, Sanayi Devrimi ile birlikte mekanik çoğaltım ve dolaşım şansını bulduğunda, özellikle izlenimci ressamları maharetleri ellerinden alındığı düşüncesiyle dehşete düşürmüştü. Böyle başlamıştı fotoğrafın serüveni. 21. yüzyıla gelindiğinde, bu kez de Teknoloji Devrimi ile birlikte, elektronik üretim, çoğaltım ve dolaşım olanağına kavuşan görsellik, bu kez de fotoğrafçıları benzer ka

30 Ocak 2007/Ayhan Eğrilmez Söyleşisinden...

Resim
Çizgelikedi 30 Ocak 2007/Salı

30 Ocak 2007/Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-II

Resim
Fotoğraf:Cindy Sherman Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-II Doç.Dr.Ayhan Eğrilmez "Sanatçının işlevi şaşırtıcı bir kavrayış yaşantısını kışkırtmaktır. İzleyiciye bildiği ama bildiğini bilmediği şeyler göstermektir." William Burroughs Psikiyatrist Doç.Dr.Ayhan Eğrilmez görsel kültür üzerine gerçekleştireceği bir söyleşi dizisinin ikinci adımında bizimle olacak. Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi Tarih: 30 Ocak 2007/Salı, saat:19:30

Sergi: Yakınlıklar

Resim
Arzu Filiz Güngör Yer: Çizgelikedi Sanat Galerisi Tarih: 8 Mart 2007'ye dek izlenebilir.