Kayıtlar

Şubat, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Söyleşi:" 21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-4

Resim
İmge: Gerçek İle Semboliğin Arasında Bir Köprü Fatih F. Karaman (*) Bilebildiğimiz tüm canlılar arasında ve bugünkü bilgilerimizle yalnızca insana özel (dolayısıyla öznel) olduğunu varsaydığımız imgesel alanın ve bu alanı dolduran imgeler yığınının ‘gerçeklik’ ve sembolik alanlarla ilişkisi, bu iki plan arasında bir köprülenme/ilişkilenme/ilintileme işlevi içinde olduğu anlamına geliyordu (bir zamanlar)! ‘Bir zamanlar’ın asıl tümceden parantezle ayrılması, artık imgesel planın (sanki) kendi başına devinen kaotik bir süreci gösterdiği anlamına mı geliyor? Bu köprü koptuğundan beri (eğer kopmuş ise, elbette!) bu imgeler yığını kendi başlarına yüzergezer adalar gibi, onlarla ilişkilenen/onları üreten ve kullanan bizleri de başıboş, ‘gerçekliğin çölünde’ kendini yitirmiş, sıkıntılı şekilde dolanan aylaklar haline dönüştürerek, bir tür anarşist ‘özerklik’ mi kazandılar?   İmge ve imgesellik üzerine, özne üzerinden bir sorgulamayı, bu bağlamlardan yola çıkarak yapmayı deneyece