Söyleşi:" 21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-4İmge: Gerçek İle Semboliğin Arasında Bir Köprü
Fatih F. Karaman(*)
Bilebildiğimiz tüm canlılar arasında ve bugünkü bilgilerimizle yalnızca insana özel (dolayısıyla öznel) olduğunu varsaydığımız imgesel alanın ve bu alanı dolduran imgeler yığınının ‘gerçeklik’ ve sembolik alanlarla ilişkisi, bu iki plan arasında bir köprülenme/ilişkilenme/ilintileme işlevi içinde olduğu anlamına geliyordu (bir zamanlar)! ‘Bir zamanlar’ın asıl tümceden parantezle ayrılması, artık imgesel planın (sanki) kendi başına devinen kaotik bir süreci gösterdiği anlamına mı geliyor? Bu köprü koptuğundan beri (eğer kopmuş ise, elbette!) bu imgeler yığını kendi başlarına yüzergezer adalar gibi, onlarla ilişkilenen/onları üreten ve kullanan bizleri de başıboş, ‘gerçekliğin çölünde’ kendini yitirmiş, sıkıntılı şekilde dolanan aylaklar haline dönüştürerek, bir tür anarşist ‘özerklik’ mi kazandılar?
 
İmge ve imgesellik üzerine, özne üzerinden bir sorgulamayı, bu bağlamlardan yola çıkarak yapmayı deneyeceğim.


 (*)Dr. Fatih F. Karaman
Galatasaray Lisesi + Selçuk Lisesi
EÜTF...
Sonrasında Psikiyatri Uzmanlık Louis Pasteur Tıp Fakültesi
Strasbourg/Fransa...

Uzmanlık sonrası 2 yıl aynı yerde uzman olarak çalışma...

Psikanalitik Formasyon + İnterkültürel Psikiyatri alanında formasyon aynı
yerde başlıyor ve sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra devam ediyor...
Paroles Sans Frontière adlı İnterkültürel Psikiyatri Derneğinin Kurucu Üyesi ve halen üyesi...
Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı'ndan Psikanalitik Psikoterapi
Sertifikası...
Fedepsy (Psikanaliz Federasyonu) ile intervizyon ve süpervizyon bağlantılı sürekliliği olan ilişki...
Yaklaşık 1997'den beri serbest psikiyatri hekimliği ve psikanalist olarak çalışma...