Kayıtlar

2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [10] / “Yerelden Globale Erişen İmgeler”

Resim
Tarih: 20 Ocak 2014, Pazartesi, Saat:19:30 Söyleşi Konuğu: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Gürsel Aksel Blv. 43/C Güzelyalı-İZMİR 0232.2471247 www.cizgelikedi.com Yerelden Globale Erişen İmgeler "Dünya her zaman küçüktü aslında. Bu görece küçük coğrafyada imgeler, siyasi sınırları tanımaksızın yollarına devam etmişler, farklı coğrafyalarda aynı ya da farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde yansımalarını bulmuşlardır. Ama günümüzde teknolojinin getirdiği olanaklar, sanal ortamda saniyeler içinde dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılmakta ve bir bölge için özel anlam içeren herhangi bir imge, bir anda dünyaya mal olabilmektedir. Dünya üzerinde yaşayan insanların giderek artan bir sayıda teknolojiye ulaşabilen bölümü, globalleşmiş imgelerle kendilerini ifade edebilmektedir."

2014 için dileğimiz...

Resim

Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [9] / “Postmodernizm ve Ötesinde İmge”

Resim
Postmodernizm ve Ötesinde İmge 21.yüzyılda postmodernizmin modası geçtiği görüşü yaygınlaşmış, dijital teknoloji üzerine temellenen yeni bir paradigmanın oluştuğu düşünülmeye başlamıştır. Değişen bu paradigma içerisinde yeni teknolojilerin, sosyal, tarihsel ve kültürel hegemonyayı yeniden biçimlendirdiği varsayılmakta, otorite, bilgi, benlik, gerçek ve zamanın tasavvur edildiği terimler de değişmektedir. 2000'lerin başından itibaren yeni teknolojiler, sanatçı, izleyici ve imgenin doğasını ve aralarındaki ilişkileri, elektronik ve metinsel anlamda yeniden yapılandırmış, fakat geçiciliği ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda, modernizmin ardından gelişen postmodernizm ve ötesi olarak nitelendirilen dönemde, imgenin nasıl oluştuğu ve konumlandığı tartışılmaya değer konulardan biri haline gelmiştir. Bu söyleşide, postmodernizmin ölümü ve post-postmodernizm dönemi olarak nitelendirilen yeni medya döneminin genç nesil kuramcıları tarafından nasıl tanımlandığı ve sanatsal imgelerin

Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine/Tahir Ün

Resim
Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine "Fotoğrafta belgesel yaklaşımı daima gerçek yaşam deneyiminin en önemli parçası olarak gördüm. Bu nedenledir ki, bana göre belgesel fotoğraf, kullanabileceğiniz bir dil olmasının yanında, aynı zamanda kendimizi inşa ederken kullanabileceğimiz bir iç hesaplaşma ögesidir." Tahir Ün (*) Katılımcı Sayısı: En çok 12 kişi Toplam Süre: 4 oturum/15 saat 18-20-21-22 Aralık 2013 Ayrıntılar için:  0232.2471247 (*) Tahir Ün: 1960 yılında Akhisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. Aynı okulda iki yıl Sanat Tarihi Bölümü'nde Avrupa Sanatı eğitimi aldı. Çağdaş Sanat Merkezi ve Kara Elmas Üniversitesi'nde fotoğraf eğitmenliği yaptı. 1976'dan bu yana fotoğraf ve yeni medya sanatı üzerine ürünler vermektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde fotoğraf üzerine dersler vermekte ve İzmir'de yaşamaktadır. (ayrıntılı bilgi: http://www.tahirun.net/about-2 ) www.tahirun.net

Fotoğrafta Stüdyo Teknikleri Üzerine/Şahin Koçan

Resim
Fotoğraf©Şahin Koçan Profesyonel fotoğrafçı Şahin Koçan(*) ile, fotoğraf stüdyosu olarak düzenlenmiş ortamlarda,  gerekli temel donanımlarla yapılabilecek fotoğraf çalışmalarına ilişkin yaklaşımlara dair 4 oturumdan oluşan bir seri... Tarih: 17-24 Aralık 2013 ve 7-14 Ocak 2014, Salı, 19:30 Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlıdır. ----------------------------------------------------------------   İçerik ve koşullar için lütfen Çizgelikedi'yi arayarak 0(232)247 1 247'den bilgi alınız. Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi A:Gürsel Aksel Blv. 43/B-C Güzelyalı/izmir http://www.cizgelikedi.com (*) Şahin Koçan 1962 yılında doğan Şahin Koçan, farklı fotoğraf ortamlarında sürdüregeldiği kişisel çalışmalarının ardından, 1994 yılında tanıtım fotoğrafçılığı alanına ilk adımını attı. 1995 yılında New York'a gitti. ICP ( International Center Of Photography )'den fotoğraf üzerine dersler aldı ve eğitim asistanlığı yaptı. Aynı dönemde New York'un tanınmış fotoğrafçılarına asistanlık ya

Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [8] / "İmgelerle Tarihsel Değişim Sürecinde Amerika"

Resim
İmgelerle Tarihsel Değişim Sürecinde Amerika Bu sunu/söyleşi Avrupalılar tarafından keşfedilmesinden sonra büyük bir değişim ve başkalaşım süreci geçiren Yeni Dünya’nın, ağırlıklı olarak da günümüz ABD’sini oluşturan coğrafyanın maruz kaldığı değişim ve başkalaşım süreçlerini tarihsel bir çerçeve içinde artık ikonlaşmış olan gravür, resim, afiş ve fotoğraflar aracılığı ile anlatmayı amaçlamaktadır. Kullanılacak görsel malzemenin ardında yatan toplumsal, dilsel, dinsel, ekonomik, politik ve ideolojik mesajların farklı okumalarla nasıl yeniden yorumlanabileceğine, her okumanın nasıl farklı gerçekler ve tarihler yaratabileceğine vurgular yapılacak, bu bağlamda da imgenin gerçeklik algılamasında ve algı yönetimindeki yerine değinilecektir. Mümkün olduğunca her imgenin art alan bilgisi verilecek ve imgelerle oluşturulan gerçeklik kurgusu/olgusunun ne kad

Fotoğrafta Stüdyo Teknikleri Üzerine/Deniz Güzel

Resim
  ©Çizgelikedi&Deniz Güzel Profesyonel fotoğrafçı ve bağımsız küratör Deniz Güzel(*) ile, profesyonel fotoğrafçılık donanımları kullanarak  fotoğraf stüdyosu olarak düzenlenmiş ortamlarda, gerekli temel donanımlarla yapılabilecek fotoğraf çalışmalarına ilişkin yaklaşımlara dair... 31 Mayıs ve 7-14-21 Haziran 2013, Cuma (19:30-22:00) Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlıdır. ----------------------------------------------------------------   İçerik ve koşullar için lütfen Çizgelikedi'yi arayarak 0(232)247 1 247'den bilgi alınız. Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi A:Gürsel Aksel Blv. 43/B-C Güzelyalı/izmir http://www.cizgelikedi.com ----------------------------------------------------------------   (*) Deniz Güzel Eğitim •Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi     Fotoğraf Bölümü (2005-2011)     •Tez: Fotoğrafın Mitolojik Kökenleri    •Tez: İzmir Kentinin Potansiyel Dönüşümü •Cumhuriyet N.S.İ.A. M.M. Lis. ve 100. Yıl K.T.Ö.O. Ens.    Grafik Tasarım ve Teknolojisi Bölüm