Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [8] / "İmgelerle Tarihsel Değişim Sürecinde Amerika"
İmgelerle Tarihsel Değişim Sürecinde Amerika
Bu sunu/söyleşi Avrupalılar tarafından keşfedilmesinden sonra büyük bir değişim ve başkalaşım süreci geçiren Yeni Dünya’nın, ağırlıklı olarak da günümüz ABD’sini oluşturan coğrafyanın maruz kaldığı değişim ve başkalaşım süreçlerini tarihsel bir çerçeve içinde artık ikonlaşmış olan gravür, resim, afiş ve fotoğraflar aracılığı ile anlatmayı amaçlamaktadır. Kullanılacak görsel malzemenin ardında yatan toplumsal, dilsel, dinsel, ekonomik, politik ve ideolojik mesajların farklı okumalarla nasıl yeniden yorumlanabileceğine, her okumanın nasıl farklı gerçekler ve tarihler yaratabileceğine vurgular yapılacak, bu bağlamda da imgenin gerçeklik algılamasında ve algı yönetimindeki yerine değinilecektir. Mümkün olduğunca her imgenin art alan bilgisi verilecek ve imgelerle oluşturulan gerçeklik kurgusu/olgusunun ne kadar değişken ve müdahale edilebilir olduğu vurgulanacaktır. Bu bağlamda da imgeye neler olduğu ya da olabileceği sorusunun cevabı araştırılacaktır.


Özgeçmiş:
Yrd. Doç. Dr. Zafer Parlak
İzmir Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fak. Dekan Yrd.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Böl. Bşk.

Zafer Parlak Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden lisans diploması aldı. Beykent Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi’nde yüksek lisans ve Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Ege, Dokuz Eylül, Boğaziçi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ders verdi. Halen İzmir Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lise yıllarından bu yana amatör olarak fotoğraf sanatı ile ilgilenmekte, İZÜFOK’un  (İzmir Üniversitesi Fotoğraf Kulübü) akademik danışmanlığını yapmaktadır.
21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?
"21. yüzyılda imgeye ne oldu?" diye sorarken, özellikle 20. yüzyıl ortalarından başlayarak artan bir ivmeyle çoğalan/çeşitlenen imge üretiminin ve kullanımının yansımalarının bugün (ve belki de yarın) itibariyle ne olduğunu saptamaya çalışıyoruz.

Değerli konuklarımızın farklı noktalardan oluşturageldikleri perspektif ile gerçekleştirdiğimiz zincir etkinliklerle; imgelerin sarmaladığı toplumsal ortamları, böylesi bir zeminde bireylerin varoluşlarını etkileyen durumları anlamak ve bir yandan da birer imge üreticisi/kullanıcısı konumumuzla dünya ve toplum ölçeğinde sorumluluğumuzu sınamak isteğimizdir.