Kayıtlar

2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2015...

Resim

Program Ertelenmiştir (Sunum/Söyleşi: Kemal Cengizkan "S'yomka")

Resim
ÖNEMLİ! PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ: «S'yomka/Pyanj Kıyısından Fotoğraflar» Etkinliğimiz ERTELENMİŞTİR. Etkinlik Tarihi:  PROGRAM KESİNLEŞTİĞİNDE DUYURULACAKTIR. Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Gürsel Aksel Bulvarı 43/B-C Güzelyalı-Konak/İZMİR 0232.2471247 www.cizgelikedi.com Ulaşım ve iletişim bilgisi için lütfen   tıklayınız . Kemal Cengizkan proje için şunları söylüyor: “Bir yol inşaatından yola çıkarak, muhteşem Pamir dağlarının uzantısı olan sarp ve vahşi bir doğaya sahip bu bölgedeki günlük yaşamı belgeledim. Amu Derya’nın kollarından olan Pyanj nehri, bazı yerlerde genişleyip durularak akıyor, Tacikistan’ın Afganistan ile sınırını çiziyordu. Çıplak tepeler arasındaki düzlük alanlarda, kimileri yeşillikler içinde küçük köyler vardı. Sovyetler Birliği döneminin yatırımlarıyla elektrik ve su sağlanmış, eğitim hizmetleri getirilmişti. Yıkıcı iç savaşın izlerine tek tük rastlanan bölgede insanlar hoşgörülü, sevecen ve misafirperverdi. Her yerde olduğu gibi çocuklar
Resim

Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-I/Yard.Doç.Dr. Altuğ Işığan

Resim
©Çizgelikedi&AFG FOTOĞRAF ÜZERİNE DÜŞÜNMEK: Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-1 27 Kasım 2014'te Yard.Doç. Dr. Altuğ Işığan(*) ile çok özel bir seriye başlıyoruz. Eleştirel düşünceyi geliştirmiş, ona temel kavramlarını kazandırmış olan çeşitli düşünürlerin çalışmaları üzerinde odaklanarak, söylediklerini bir perspektife oturtmaya ve böylece fotoğraf düşüncemizle fotoğraf üretme pratiğimize derinlik kazandırmaya çalışacağız.

Söyleşi: 21.YY'da İmgeye Ne Oldu? [13] / “İmgelerle Beraber; Günümüzde Görünürlük ve İfade Politikaları"

Resim
Tarih: 21 Nisan 2014, Pazartesi, Saat:19:30 Söyleşi Konuğu: Borga Kantürk (*) Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Gürsel Aksel Blv. 43/C Güzelyalı-İZMİR 0232.2471247 www.cizgelikedi.com [Etkinlik ücretsizdir.] "Görüntünün hızı, görüntünün aidiyeti, üretim olanakları, tekrarlanma ihtimalleri, görünürlük, aidiyet meseleleri... 2000'li yılların ilk on yılı sonrasinda cep aygıtları ve paylaşım ağlarının görüntü üretimi ve paylaşımı üzerine etkileri neler oldu? Ne gibi kırılmalar yaşadık, yaşıyoruz. Aidiyet ve tanıklık meselesi sanat üreticisini ne şekillerde etkiledi? Görüntünün mükelleflik durumu ve yaşamsal aidiyet üzerine etkileri neler olabilir? Paylaşım alanlarının ve imgenin akış hızının denetimi mümkün mü? Imgenin işlevi mi, estetik degeri mi? Yeni habercilik, muhabirlik, sanatçılık olanakları üzerine... Yapılacak sunumda bu gibi güncel sorular eşliğinde, imge üretiminin dolaylı yollardan bugünün sanat üreticilerinin hayatındaki etkisine odakla

Sunum-Söyleşi: Sanat Tarihi Üzerine/Yard.Doç.Dr. Mehmet Kahyaoğlu

Resim
Goya 'The Shootings of May 3rd 1808' SANAT TARİHİ ÜZERİNE [6 hafta, Perşembe günleri, 19.30-21.30 ] Yard. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu(*) 19-26 Mart ve 2-9-16-30 Nisan 2014 Sanat Tarihi üzerine 6 hafta sürecek bu seride, insanoğlunun ilk görsel anlatım örnekleri kabul edilen mağara resimlerinden başlayarak zamandizinsel bir yaklaşımla; sanatsal üretim, içinde üretildikleri toplumsal ve kültürel ortamla birlikte üslûpları, işlevleri ve anlattıkları öyküler bağlamında ele alınacaktır. KONULAR: • Tarih öncesinden tarihe geçerken sanat: Mezopotamya ve Mısır • Antik Yunan ve Roma'da sanat • Ortaçağ ne kadar karanlık? Avrupa ve İslâm Dünyası • Hümanizma ve sanat: Rönesans • Akıl ve Aydınlanma Çağında Sanat: Barok, Rokoko ve Neo-klasik • Endüstrileşme ve Sanat: 19. yüzyıl • Modernizm ve Postmodernizm (*) Yrd.Doç.Dr.  Mehmet   KAHYAOĞLU   Yaşar Üniversitesi  Sanat  ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sanat  ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı 1986 yılın

Söyleşi: 21.YY'da İmgeye Ne Oldu? [12] / « “Aynı sen!”: Pozlama ve Hakikat Üzerine »

Resim
[Etkinlik ücretsizdir.] Tarih: 17 Mart 2014, Pazartesi, Saat:19:30 Söyleşi Konuğu: Yard. Doç.Dr. Altuğ Işığan Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Gürsel Aksel Blv. 43/C Güzelyalı-İZMİR 0232.2471247 www.cizgelikedi.com “Aynı sen!”: Pozlama ve Hakikat Üzerine Fotoğraf ve hakikat arasındaki ilişki 21. yüzyılda da imge etrafında dönen tartışmaların merkezinde yer alacak, buna şüphe yok. Bu tartışmanın alacağı seyrin birey ve toplum ile kültür ve doğa arasındaki ilişkiler üzerinde, daha önce de olduğu gibi –sırf Rönesansı ve o dönemde yükselişe geçen perspektif kuramıyla onun zemin sunduğu Doğalcılığı hatırlamak yeterli-, önemli sonuçları olacak. Peki öyleyse bir daha soralım: Fotoğrafın hakikat ile ilişkisi nedir? Bu ilişkiyi düşünme şeklimizin dünyaya ve kendimize bakışımız açısından ne gibi sonuçları var?
Resim

Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [11] / “İzmir Manzarası”

Resim
[Etkinlik ücretsizdir.] Tarih: 17 Şubat 2014, Pazartesi, Saat:19:30 Söyleşi Konuğu: Doç.Dr. Güven İncirlioğlu Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Gürsel Aksel Blv. 43/C Güzelyalı-İZMİR 0232.2471247 www.cizgelikedi.com İZMİR MANZARASI “İzmir kenti 20. Yüzyıl'ın  başlarında travmatik bir yangın ve bir "nüfus temizliği" yaşadı, günümüze kadar önemli mekansal değişimlere sahne oldu. Kent her ne kadar dünyanın diğer büyük metropolleri kadar fotoğraflanmamış olsa da, bu geçmiş içinde bazı dönüm noktaları belgelendi, arşivlendi. İzmir'i bir Akdeniz kenti yapan özellikler ne idi? Bugün kentin karakterini diğer hangi şehirlere bakarak anlayabiliriz? Günümüzde fotoğraflara girebilecek hangi kentsel mekanlar mevcut? Sokaklarının karakteri ne? Kamusal alanları neye benziyor? Bir 'kent fotoğrafları arşivi' eşliğinde bu ve benzeri sorulara cevap arayıp, 21. Yüzyıl'da İzmir imgesinin neye benzediğini beraberce düşünebiliriz...”