Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-I/Yard.Doç.Dr. Altuğ Işığan


©Çizgelikedi&AFG

FOTOĞRAF ÜZERİNE DÜŞÜNMEK:

Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-1

27 Kasım 2014'te Yard.Doç. Dr. Altuğ Işığan(*) ile çok özel bir seriye başlıyoruz.


Eleştirel düşünceyi geliştirmiş, ona temel kavramlarını kazandırmış olan çeşitli düşünürlerin çalışmaları üzerinde odaklanarak, söylediklerini bir perspektife oturtmaya ve böylece fotoğraf düşüncemizle fotoğraf üretme pratiğimize derinlik kazandırmaya çalışacağız.Bildiklerimiz gördüklerimizi nasıl etkiler? Örneğin güneşin dünyanın etrafında döndüğünü görürüz, ama bildiklerimizden dolayı tam tersini 'görürüz'. Öte yandan fotoğrafın genel bir dili var mıdır, yoksa her fotoğrafı başlı başına bir dil kurma girişimi olarak mı kabul etmeliyiz? Pekiyi, çağımızın acılarına tanıklık eden fotoğraflarla daha sık karşılaştıkça, bu acılara alışır ve artık duyarsızlaşmaya mı başlarız? Artık dönüp bakmamızı sağlamak için her defasında daha korkuncunu mu sunmak zorunda medya? Ya da tekniğin olanakları ile fotoğrafın çoğaltılabilir ve böylece herkese ulaşabilir olması, sanat eserinin bürünegeldiği kutsal hâleyi düşürüp onun demokratikleşmesini mi sağlamıştır? Bu seminer serisinin konusu bunun gibi sorular ve çağdaş dünyanın en önemli fotoğraf kuramcılarının bu sorulara vermeye çalıştıkları yanıtlardır. Her seri, eleştirel düşünceyi geliştirmiş, ona temel kavramlarını kazandırmış olan çeşitli düşünürlerin çalışmaları üzerinde odaklanarak, söylediklerini bir perspektife oturtmaya ve böylece fotoğraf düşüncemizle fotoğraf üretme pratiğimize derinlik kazandırmaya çalışıyor. Serinin ilk ayağında, dört önemli düşünürün fotoğraf üzerine yazdığı temel yapıtlar ele alınacak:

  • John Berger, Görme Biçimleri;
  • Roland Barthes, Camera Lucida;
  • Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine;
  • Walter Benjamin, Fotoğrafın Kısa Tarihi.

(*)ALTUĞ IŞIĞAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Yazılım Mühendisliği bölümlerinde yardımcı doçent unvanı ile görev yapıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden aldı. Başta sinematografi, görsel tasarım, senaryo yazarlığı, eleştirel kuram ve video oyunu kültürü olmak üzere, sanat ve tasarım konuları ile ilgili çok sayıda özgün makalesi ve çevirisi var. Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dil biliyor.

FOTOĞRAF ÜZERİNE DÜŞÜNMEK:

Fotoğrafçılar İçin Eleştirel Kuram-1

Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

1.Dönem:
27 Kasım-18 Aralık 2014
2. Dönem:
14 Mayıs-11 Haziran 2015
(İletişim: Çizgelikedi-0232.2471247)