Söyleşi: 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? [9] / “Postmodernizm ve Ötesinde İmge”
Postmodernizm ve Ötesinde İmge
21.yüzyılda postmodernizmin modası geçtiği görüşü yaygınlaşmış, dijital teknoloji üzerine temellenen yeni bir paradigmanın oluştuğu düşünülmeye başlamıştır. Değişen bu paradigma içerisinde yeni teknolojilerin, sosyal, tarihsel ve kültürel hegemonyayı yeniden biçimlendirdiği varsayılmakta, otorite, bilgi, benlik, gerçek ve zamanın tasavvur edildiği terimler de değişmektedir. 2000'lerin başından itibaren yeni teknolojiler, sanatçı, izleyici ve imgenin doğasını ve aralarındaki ilişkileri, elektronik ve metinsel anlamda yeniden yapılandırmış, fakat geçiciliği ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda, modernizmin ardından gelişen postmodernizm ve ötesi olarak nitelendirilen dönemde, imgenin nasıl oluştuğu ve konumlandığı tartışılmaya değer konulardan biri haline gelmiştir. Bu söyleşide, postmodernizmin ölümü ve post-postmodernizm dönemi olarak nitelendirilen yeni medya döneminin genç nesil kuramcıları tarafından nasıl tanımlandığı ve sanatsal imgelerin nasıl kurgulandığı irdelenmeye çalışılacaktır.


Özgeçmiş: 
Doç. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Bşk.

Zuhal Özel Sağlamtimur, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde lisans diploması aldı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde 1994-2005 yılları arasında yüksek lisans ve doktora yaptı. Halen aynı bölümde Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Belgesel Fotoğrafta Yeni Yaklaşımlar” proje başlığı altında 2010-2011 (sekiz ay) TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Wales Üniversitesi’nde (İngiltere) çalıştı. Fotoğraf sanatı, belgesel fotoğraf, arkeoloji ve fotoğraf, dijital teknolojiler ve sanat, fotoğraf ve siyasi imaj gibi konularda akademik yayınları bulunmaktadır. Ayrıca, 2011 yılında Ege Yayınları tarafından basılan Fotoğrafçılık Tarihinde Teknik ve Kültürel Dönüşümler isimli bir kitabı vardır.21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?
"21. yüzyılda imgeye ne oldu?" diye sorarken, özellikle 20. yüzyıl ortalarından başlayarak artan bir ivmeyle çoğalan/çeşitlenen imge üretiminin ve kullanımının yansımalarının bugün (ve belki de yarın) itibariyle ne olduğunu saptamaya çalışıyoruz.

Değerli konuklarımızın farklı noktalardan oluşturageldikleri perspektif ile gerçekleştirdiğimiz zincir etkinliklerle; imgelerin sarmaladığı toplumsal ortamları, böylesi bir zeminde bireylerin varoluşlarını etkileyen durumları anlamak ve bir yandan da birer imge üreticisi/kullanıcısı konumumuzla dünya ve toplum ölçeğinde sorumluluğumuzu sınamak isteğimizdir.

Etkinlikten:

Fotoğraf©Arzu F.Güngör

Fotoğraf©Arzu F.Güngör

Fotoğraf©Arzu F.Güngör

Fotoğraf©Arzu F.Güngör