Çizgelikedi Ekim Ayı Söyleşisi:Toplumsal Cinsiyet Görünümleri /Murat GÖÇ

Söyleşi: Toplumsal Cinsiyet Görünümleri
Tarih Boyunca Toplumsal Cinsiyet Temsilleri ve Medya

Sunan: Murat GÖÇ

Tarih: 21 Ekim 2008/Salı
Saat: 19:30

Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi


Bu sunum, antik çağlardan günümüze toplumsal cinsiyetin ve cinsel kimliklerin toplumsal görünümü, algılanışı ve yansıtılışının gelişimi ve değişimini imgeler üzerinden kısaca özetlemeyi ve toplumsal cinsiyetin doğası, tanımlanması ve özellikle son yüzyılda medya yolu ile yansıtılışı üzerinden kimlik politikalarının dününü ve geleceğini tartışmayı planlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet, tarih boyunca insan kimliğinin önemli ve belirleyici bir parçası olmuştur ve bu sebeple de ideolojik egemenlik mücadelesinin önemli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. İnsan bedeninin tanımlanması, sınıflanması ve biçimlendirilmesi üzerinden yürütülen bu mücadele, temelde 'insan nedir ve kendisini ne ile tanımlar?' sorularının cevabının da iktidar eli ile tektipleştirilmesi mücadelesidir. Bu sunum, bu doğrultuda, tarih boyunca insan bedeninin ve kimliğinin algılanışını ve değişik dönemlerde kamusal alanda temsil edilişini mercek altına almak ve özellikle son yüzyıl reklam fotoğrafçılığı üzerinden bir kimlik tartışmasına olanak sağlamak amacını taşımaktadır.
(NOT: Murat Göç'ün Çizgelikedi'de 21 Ekim 2008'de gerçekleşen 'Toplumsal Cinsiyet Görünümleri' sunumundan yola çıkarak yazdığı 'Toplumsal Cinsiyetin Ölümü' adlı makale, Şubat 2009 itibarıyla sanal fotograf dergisi fotografya'da yayında:
http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=368,0,0,1,0,0)