Proje/Atölye/Sohbet: Çizgelikedi Kadınlar Projesi Toplantıları// Prof.Dr. Melek Göregenli'den “Kimlik Üzerine”

Çizgelikedi Kadınlar Projesi-II(*) toplantıları sürüyor. 22 Ocak 2008, Salı akşamı, proje katılımcısı kadın fotoğrafçıların gündemi yine 'kimlik'ti. Çizgelikedi'nin konuğu, özellikle kimlik oluşumu ve şiddet alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız sosyal psikolog Prof.Dr.Melek Göregenli, hepimiz için çok ufuk açıcı bir sohbetle bizlerle oldu.

(22 Ocak 2008, Salı, Mülkiyeliler Birliği Lokali, Alsancak)


(*)Çizgelikedi Kadınlar Projesi, hem kavramı hem fotoğrafları birlikte tartışmayı, bunun için düzenli toplanmayı ve birlikte derinleşilecek 'kimlik ve....' kavramı çerçevesinde ortaya bir sergi çıkarmayı hedefliyor.

Bu projenin amacı; fotoğrafı, sanatsal bir anlatım dili olarak kullanan kadın fotoğrafçılarla, atölye türünde bir çalışma seyri izleyerek, toplumsal bir kavrama dayalı üretme süreci yaşamak ve sonunda bir sergi olarak toplumla paylaşmaktır. Projenin yürütüm ilkelerini kabul ederek sonuna değin içinde yer alan kadın fotoğrafçılar ile gerçekleştirilen "Çizgelikedi Kadınlar Projesi", aşağıdaki adımlara dayanmaktadır:

  • Katılımda süreklilik: Kadın fotoğrafçılar, oluşturulan toplantı takvimi içinde, üretim sürecinin tümünde yer alıyorlar.
  • Kavram oluşumu: Bir araya gelmenin ilk aylarında önerilen kavramlar tartışılıp, seçim yapılıyor. Çalışmalar başlangıç noktası olarak "Kimlik" teması etrafında şekilleniyor.
  • Düşünsel zemin: Kavramın düşünsel temellerinin oluşturulması sürecinde bu doğrultuda zenginleşmesi için tartışmalar yapılıyor. Konusunda uzman konuklarımızın katıldığı söyleşiler düzenleniyor.
  • Tartışma-Eleştiri-Yorum: Fotoğraflar ortaya çıkmaya başladıktan sonra, projeksiyon yöntemiyle izlenilen görüntüler üzerinde, tüm katılımcıların söz sahibi olduğu tartışma-eleştiri-yorum süreci yaşanıyor. Bu aşamada yapıtların olgunlaşması ve yeni yapıtların ortaya çıkması sözkonusu oluyor.
  • Sergileme: En son noktada, her katılımcı kendi yorumu doğrultusunda çalışmalarını sonuçlandırıyor ve son olarak da, serginin açılmasına/açılmamasına birlikte karar veriliyor.