Proje/Atölye/Sohbet: Çizgelikedi Kadınlar Projesi Toplantıları//Doç.Dr. Ayhan Eğrilmez'den "Kimlik Oluşumu Üzerine" (2 Oturum)22 Ocak 2008, Salı akşamı bizi bilgilendirip düşündüren değerli konuğumuz Prof.Dr.Melek Göregenli'den aldıklarımız henüz demlenmeye başlamışken, 28 Ocak 2008 Pazartesi akşamı, Çizgelikedi Kadınlar Projesi-II(*) katılımcısı olan kadın fotoğrafçılarla birlikte yine Mülkiyeliler Birliği Lokali'ndeydik, bu kez psikiyatrist Doç.Dr. Ayhan Eğrilmez'le kimlik oluşumu üzerine uzun uzun konuşma ve beraberce düşünüp tartışma fırsatı yakaladık.

Konuşulacak kavramlar ve konuların ucu bucağı görünmediği için ikinci bir oturuma daha ihtiyaç doğdu, 18 Şubat 2008'de bir devam toplantısı daha gerçekleştirdik.


Doç.Dr. Ayhan Eğrilmez:
Psikiyatrist, ‘Psikanalitik Psikoterapiler’ alanında eğitici ve uygulamacı olarak çalışıyor. Freud’un 2 ciltlik ‘Olgu Öyküleri‘ nin çevirmeni.

Psikeart
 dergisinde yazıları yayınlanıyor. Edebiyat, fotoğraf, resim, kültürel çalışmalar, felsefe ile ‘meraklı’ olarak ilgileniyor ve yaratıcılığın ‘olmazsa olmaz’ı disiplinlerarası işbirliğine inanıyor.


(*)Çizgelikedi Kadınlar Projesi, hem kavramı hem fotoğrafları birlikte tartışmayı, bunun için düzenli toplanmayı ve birlikte derinleşilecek 'kimlik ve....' kavramı çerçevesinde ortaya bir sergi çıkarmayı hedefliyor.

Bu projenin amacı; fotoğrafı, sanatsal bir anlatım dili olarak kullanan kadın fotoğrafçılarla, atölye türünde bir çalışma seyri izleyerek, toplumsal bir kavrama dayalı üretme süreci yaşamak ve sonunda bir sergi olarak toplumla paylaşmaktır. Projenin yürütüm ilkelerini kabul ederek sonuna değin içinde yer alan kadın fotoğrafçılar ile gerçekleştirilen "Çizgelikedi Kadınlar Projesi", aşağıdaki adımlara dayanmaktadır:

  • Katılımda süreklilik: Kadın fotoğrafçılar, oluşturulan toplantı takvimi içinde, üretim sürecinin tümünde yer alıyorlar.
  • Kavram oluşumu: Bir araya gelmenin ilk aylarında önerilen kavramlar tartışılıp, seçim yapılıyor. Çalışmalar başlangıç noktası olarak "Kimlik" teması etrafında şekilleniyor.
  • Düşünsel zemin: Kavramın düşünsel temellerinin oluşturulması sürecinde bu doğrultuda zenginleşmesi için tartışmalar yapılıyor. Konusunda uzman konuklarımızın katıldığı söyleşiler düzenleniyor.
  • Tartışma-Eleştiri-Yorum: Fotoğraflar ortaya çıkmaya başladıktan sonra, projeksiyon yöntemiyle izlenilen görüntüler üzerinde, tüm katılımcıların söz sahibi olduğu tartışma-eleştiri-yorum süreci yaşanıyor. Bu aşamada yapıtların olgunlaşması ve yeni yapıtların ortaya çıkması sözkonusu oluyor.
  • Sergileme: En son noktada, her katılımcı kendi yorumu doğrultusunda çalışmalarını sonuçlandırıyor ve son olarak da, serginin açılmasına/açılmamasına birlikte karar veriliyor.