Söyleşi:" 21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-2

Söyleşi/Tartışma: “21. yüzyılda imgeye ne oldu?”(2)
Konuk: Murat Göç (*)
Tarih: 16 Aralık 2009, Çarşamba, Saat:19:30
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

İNTERNET BİR DEVRİM İSE EĞER, DEVİRDİĞİ NEYDİ?
Murat Göç (*)
“Bloglar, fotoğraf paylaşım siteleri, video podcast’ler, facebook, youtube, google ve daha nice sanal imge kütüphanesi. Internetin yaygınlaşması, birçok etkisinin yanı sıra, imge tüketimi bağlamında da bir “devrim” gerçekleştirdi. Ancak bu devrim neyin devirimiydi, birey imge ile ilişkisinde hangi noktada idi ki, internetin gelişi ile bu ilişki altüst oldu ve çok başka bir şeye dönüştü? Bu imgesel devrim, diğer devrimler gibi, evrimin bir sonucu muydu, yani nihayetinde zaten bu noktaya gelecek miydik, yoksa internet bazı süreçleri hızlandırdı mı? İmge bombardımanı, imgenin gerçekliğinden kopuş, imgesel iletişimde modern öncesine dönüş, imgenin ölümü, dilin hapishanesi, ayna evresinin temel unsuru olarak fotoğrafik imge… Bütün bunlar akademisyenlerin boş vakitlerini doldurmak ve bir iş yaptıklarına kendilerini inandırmak için uydurdukları bilimsel saçmalıklar mı yoksa tüm bu kuramsal safsata gerçek hayatta karşılığını buluyor mu?

Bu sunum, bu soruların bir kısmının cevaplanabilir olduğunu varsayarak birey imge tüketimi ilişkisini internet ve online teknolojiler üzerinden anlamaya niyet ediyor. Yalnız bunu yaparken seçkinci bir tavırla internetin neleri “piçleştirdiğinden” (bastardize) ve düzensizleştirdiğinden (transpose) bahsetmek ile yetinmeyecek; bazen düzensizliğin ve anarşinin ne kadar yaratıcı ve özgürleştirici olabildiği savından hareketle internet teknolojilerinin ve kültürünün yarattığı “demokratikleşmeden” “merkezsizleşmeden” ve “otonomiden” de söz açacak. Bu durumda, klasik kültür eleştirisi kuramlarının pasif tüketici öznesi birey kavramını sorunlaştıracak, bireyin de imge ile dönüştüğünü, bazen imgeye dönüştüğünü ve bazen de imgeyi dönüştürdüğünü tanıdık örneklerle açıklamaya çalışacak."


(*)Murat Göç, Amerikan Edebiyatı ve Kültürü alanında doktora tezini tamamlamak üzere. Özel ilgi alanları kültür eleştirisi, popüler kültür, görsel kültürde kimlik ve benlik algıları, ideoloji ve dil bağlantısı.

Yazılı ve görsel kültür eleştirisi alanında düşünmeyi ve elinden geldiğince yazmayı seviyor.