Söyleşi:"21. yüzyılda imgeye ne oldu?"-5


İMGE VE MEKÂN
Emel Kayın
(*)
İmge ve mekân arasında insanın hayatına doğrudan akan döngüsel ilişki, 20. yüzyılın son çeyreğinden 21. yüzyıla uzanan süreçte büsbütün kayganlaşmıştır. Mekân insanın zihninde imge oluşturur; imge ise insanın mekâna yönelik algısını belirlerken, çağın tartışmalı imge kalabalıklığında mekânın gerçekliğinin yitirilip yitirilmediği sorusu gündeme gelmiştir. Mekânın ne kadar imgesel, ne kadar gerçek olduğu daima var olan bir soruyu teşkil etse de, bu sorunun karşılıkları hiçbir zaman günümüzdeki kadar çarpıcı olmamıştır. “İmge ve Mekân” başlıklı sunum, mekân imgesinin 21. yüzyılın fiziksel, sosyo-ekonomik, politik, kültürel, bilişsel, medyatik vb. ortamlarında nasıl oluştuğunu/kurulduğunu ve bu kurulumun döngüsel biçimde insanın mekâna yönelik algısını nasıl etkilediğini ortaya koyarken; saptanan durumun görsel sanatlara nasıl yansıdığını ve görsel sanatların mekân kurmadaki yeni konumunu tartışacaktır.

Emel Kayın(*)
1964 yılında Gaziantep’te doğdu. Yaşamının yarısını bu kentte, diğer yarısını da İzmir’de geçirdi. Mimarlık ve restorasyon eğitimi aldı. Öyküler, şiirler, denemeler, araştırma yazıları ve belgesel metinleri yazdı. Zamanı, kenti, evi, insanı bir mekân olarak yorumladığı kısa, deneysel, imgesel öykülerden oluşan « Mekân Hikâyeleri » adlı bir öykü kitabı ve otel kurumunun modern bir öğe olarak ortaya çıkışını incelediği « İzmir Oteller Tarihi » adlı bir araştırma kitabı var. Yaşamına içiçe-derin bir kavrayışla yerleştirdiği mimarlık, edebiyat, fotoğraf alanlarında modern-yalın bir gerçekliği ve yeni yolları aramayı sürdürüyor.

(*)Yrd.Doç.Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi