Çağdaş İnsan ve İmge/ Altuğ Işığan

Çizgelikedi'de 'Italo Calvino'nun yapıtı Görünmez Kentler'den yola çıkan 6 haftalık bir program olan "Çağdaş İnsan ve İmge" 19 Şubat 2015'te başlıyor.


Çağdaş İnsan ve İmge
Yrd. Doç. Dr. Altuğ Işığan
Başlangıç Tarihi: 19 Şubat 2015, Perşembe, 19:30-22:00
Yer: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
Bilgi/iletişim: 0232.2471247


Bugüne dek insanlığın derdi hep başını göğe erdirmek oldu: Bu ister dinsel düşüncenin kurtuluş adına hepimizi yükseltmek istediği ve uhrevi bir anlamla donattığı gökteki cennet olsun, isterse de bulutlara değebilen dev binalar inşa ederek insanın doğa karşısındaki üstünlüğünü kesin olarak ilan etmek isteyen ilerlemeci akılcı-bilimsel düşüncenin tek sınırımız dediği gökyüzü olsun. Bu her iki varoluş kipi de bize hayatın anlamını ve mutluluğu nerede bulacağımızı dikte edip olanaklı olan en iyi hayatın kendilerinin sunduğu hayat olduğunu söylediler. Ancak geriye dönüp baktığımızda, her ikisi de vaatlerini yerine getirememiş gözüküyor: Bugün yaşadığımız felaketlerin temel nedenleri arasında din savaşlarını ya da ters tepmiş büyük ilerleme/kalkınma projelerini görüyoruz. Kaldı ki bu iki güç, kah savaşarak kah el ele vererek, hâlâ her yerde hüküm sürerken, dünya artık nüfusunu taşıyamaz hale geldi, canlı türleriyle doğal kaynaklar hızla tükendi, ve bizler, ne kurtulabildiğimiz ne de içinde rahat edebildiğimiz, dört bir yanı ahlaki uyarılarla bezenmiş bir seri üretim ve tüketim oyunu içinde neye benzediğini bile unuttuğumuz mutluluğu arıyoruz. Bu neden böyle?


Kuşkusuz ki eskiden beri var olan bazı imgeler ve bunları üreten imgelem biçimleri bu kör yarışı sürdürmemize neden oluyor. Pekiyi bu imgeleri ve onları üreten imgelemi değiştirmeyi başaramazsak yarın bizleri neler bekliyor? Italo Calvino’nun Görünmez Kentler isimli romanı işte bu sorulara yanıt arayan derin bir yapıt. O görünüşte, ünlü gezgin Marco Polo ile Doğu’nun büyük imparatoru Kubilay Han’ın karşılaşmaları üzerine yazılmış ve bize bir dizi hayali kentin anlatımını sunan bir roman. Oysa bu roman, hepsi de birbirinden ilginç şekilde tasarlanmış olan 55 kentin betimlenişi üzerinden çağdaş felsefe ve eleştirel düşüncesinin en önemli 55 kavramını fantastik bir üslupta yeniden yazıyor ve onları bize eşsiz bir sıralama ve şaşırtıcı bir ilişkiler ağı içinde yeniden sunuyor. Bu 55 kavram bizi gelecekte kurtarabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak bu romanı aynı zamanda çağdaş eleştirel imge kuramının bir özeti olarak da görebiliriz, çünkü başta kendilik imgemiz olmak üzere, tüm imgelerle ilişkimiz üzerine nefis bir analiz sunuyor. İşte bu romanın genel olarak imge, daha dar anlamda da fotoğraf ile ilişkisini tam olarak buradan kuruyoruz.

Sayısız kent tasarımı, mimarlık ve fotoğrafçılık sergisine konu olmuş bu kitap ve onun görünmez kentlerini keşfe çıkıyoruz bu atölyede: Görünmez Kentler romanında bölüm bölüm ilerlerken Fenomenoloji’den Yapısalcılığa, Göstergebilim’den Psikanaliz’e, 20. Yüzyıl felsefesinin en önemli kavramlarına değiniyor ve her biri çağımıza damga vurmuş düşünürler ile bağlantılar kuruyor, fotoğraf, imge ve imgelem arasında gidip geliyoruz: Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Jacques Lacan, Roland Barthes, Jacques Derrida, Theodor Adorno ve Max Horkheimer, Claude Levi-Strauss, Sigmund Freud ve daha niceleri. Hepsi de ağır konuların ağır düşünürleri, ancak burada hepsi bir romanın tüyden hafif fantastik ve şiirsel anlatımı ile karşımıza çıkıyorlar ve kimbilir, bize yeni fotoğraflar, yeni sergiler konusunda ilham veriyorlar.

PROGRAM:

1. Hafta (19 Şubat 2015, Perşembe)
İmge, İktidar ve Tarih
Italo Calvino, Görünmez Kentler

2. Hafta (26 Şubat 2015, Perşembe)
Doğum Anından Anlamlı Bir Kendilik İmgesine: İnsan Nasıl Özne Olur?
Italo Calvino, Görünmez Kentler, (Bölüm 1)

3. Hafta (5 Mart 2015, Perşembe)
Sabit Anlamdan Anlamların Sonsuz Oyununa
Italo Calvino, Görünmez Kentler, (Bölümler 2-3)

4.Hafta (12 Mart 2015, Perşembe)
İmgenin Donup Kalmasına Karşı İmgenin Hafifliğe Kavuşturulması: Adcılık ile Özcülükten Göreceliğe
Italo Calvino, Görünmez Kentler, (Bölümler 4-5-6)

5. Hafta (19 Mart 2015, Perşembe)
Düş mü Gerçek mi?: Mutlak Hakikat fikrinden Ucu Açık Oyuna
Italo Calvino, Görünmez Kentler, (Bölümler 7-8)

6. Hafta (26 Mart 2015, Perşembe)
İmgelem ve Gelecek: Yarın denen şey şimdiden burada bir yerlerde gizli olmasın sakın?
Italo Calvino, Görünmez Kentler, (Bölüm 9) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi ve kayıt koşulları için lüften arayınız: 0232.2471247 // Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
------------------------------------------------------------------------------------

ALTUĞ IŞIĞAN

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Yazılım Mühendisliği bölümlerinde yardımcı doçent unvanı ile görev yapıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden aldı. Başta sinematografi, görsel tasarım, senaryo yazarlığı, eleştirel kuram ve video oyunu kültürü olmak üzere, sanat ve tasarım konuları ile ilgili çok sayıda özgün makalesi ve çevirisi var. Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dil biliyor.