Nuri Bilge Ceylan Sineması Üzerine/Yard.Doç.Dr.Altuğ Işığan

 NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASI
Nuri Bilge Ceylan artık dünya çapında bilinen bir yönetmen ve onun filmleri, sinemanın yeni yüzyılına hem estetik hem de felsefi anlamda yol gösteren yapıtlar olarak anılıyor. Pekiyi fotoğrafçı veya yönetmen olarak bizler Nuri Bilge Ceylan’dan neler öğrenebiliriz? Sözgelimi filmlerinin görsel kompozisyonu hangi ilkelere dayanıyor, filmlerinde ses öğesini nasıl kullanıyor, titizlikle oluşturduğu sahneleri hem dramatik hem de sinematografik açıdan nasıl inşa ediyor, bu sahneleri nasıl, ne tür geçişlerle birbirine bağlıyor? Dahası, Nuri Bilge Ceylan’dan sadece estetik anlamda değil, ama eleştirel düşünce anlamında neler öğrenebiliriz?

Bu seminer, Nuri Bilge Ceylan filmlerini sahne sahne mercek altına alarak yukarıdaki sorulara yanıt vermeye çalışıyor. Sadece daha iyi fotoğrafçılar ya da yönetmenler olabilmemiz adına değil, aynı zamanda daha iyi izleyiciler olabilmemiz adına da.


PROGRAM:
1. Hafta:
Fotoğraftan Kısa Filme: Özgün bir film dilinin ilkörneği
-Koza

2. Hafta:
Dilsel ve felsefi belirsizlikler arasında Taşra Manzaraları
-Kasaba,
-Mayıs Sıkıntısı

3. Hafta
Filmsel dilin olgunlaşması ve Aydın Eleştirisi
-Uzak,
-İklimler

4. Hafta
Dilsel ustalık ve Toplum Eleştirisine yöneliş
-Üç Maymun,
-Bir Zamanlar Anadolu’da


15-22-29 Ocak ve 5 Şubat 2015, [Perşembe günleri (19:30-22:00)]

YER: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
KATILIMCI SAYISI: En çok 15 kişi
Bilgi ve kayıt koşulları için lüften arayınız: 0232.2471247